Himmel i Papesch Opole Spółka z o. o.

Himmel i Papesch Opole Spółka z o. o.

Edit Content

tel.

+48 (0)77 / 427 18 50

e- mail

biuro(at)hip-opole.pl

Referencje

referencje

//

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu

Rozbudowa mostu Krakus w Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 49+805 w m. Brzeg

//

Zarząd Dróg Wojewódzkich oddział w Zielonej Górze

Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń nr 1 węzeł Komorowice/Rosta – Węzeł Krakowska. Obiekty Inżynieryjne WS, mur oporowy i PDR4.

//

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

Odbudowa skarpy wysokiego brzegu w m. Dobrzeń Mały, Borki stanowiącej zamknięcie wału przeciwpowodziowego. 

//

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu

Przebudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Sarnów 

//

ABF-Mosty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Budowa wiaduktu nad użytkiem ekologicznym w ciągu obejścia m. Dobrodzień drogi krajowej nr 46 – Etap I

//

ABF-Mosty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Dębowej nad obejściem m. Dobrodzień w km 1+734,43 (obwodnica) – Etap II

//

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu

Budowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1952O – Dobrodzień – Klekotna nad drogą krajową nr 46 w m. Dobrodzień 

//

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu

Przebudowa mostu nad rzeką Mała Panew w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 117 + 187 w m. Ozimek

//

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Przebudowa mostu na drodze wojewódzkiej nr 409 w m. Dobra w km 12+740