Himmel i Papesch Opole Spółka z o. o.

Himmel i Papesch Opole Spółka z o. o.

Edit Content

tel.

+48 (0)77 / 427 18 50

e- mail

biuro(at)hip-opole.pl

Referencje

referencje

//

Zarząd Dróg Wojewódzkich oddział w Zielonej Górze

Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, DW nr 276 Krosno Odrzańskie – Świebodzin, m . Przetocznica

//

Generalna Agencja Dróg Krajowych i Autostrad

Budowa Wiaduktu nad DK nr 3 w ciągu DK nr 331 w Polkowicach

//

Generalna Agencja Dróg Krajowych i Autostrad

Rozbudowa istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Prudnik w ciągu DK nr 40 w km 18+791 w m. Prudnik

//

Generalna Agencja Dróg Krajowych i Autostrad

Budowa obwodnicy Nysy w ciągu DK 46  i 41

//

Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie

Przebudowa mostu drogowego nr JNI01014034 w km 18+183 drogi powiatowej nr 1206O w miejscowości Przechód wraz z dojazdami stanowiącymi odcinek DP1206O